Contact


E-mail ons
info@dewinterberging.nl

Vul het contactformulier inDe Winterberging
Zandstraat 20,
5331 PG Kerkdriel

PRIVACY VERKLARING

22-5-2018DE WINTERBERGING /J.A.M. BRINKHOFF , gevestigd Zandstraat 20, 5331 PG KERKDRIEL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

DE WINTERBERGING/J.A.M. BRINKHOFF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan DE WINTERBERGING/J.A.M. BRINKHOFF heeft verstrekt.

DE WINTERBERGING/ J.A.M. BRINKHOFF verwerkt uw persoonsgegevens en de gegevens van uw boot voor het verstrekken van een door u opgevraagde offerte en/of voor administratieve doeleinden.

DE WINTERBERGING/J.A.M. BRINKHOFF verwerkt de volgende gegevens:

Voorletters, Voornaam en Achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
Emailadres
Gegevens Boot: merk, naam, afmetingen
Gegevens Verzekeringsmij. van uw boot: naam maatschappij en polis nummer

DE WINTERBERGING/J.A.M.BRINKHOFF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verkregen en conform de wet en regelgeving.

DE WINTERBERGING/ J.A.M. BRINKHOFF verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met de bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens, DE WINTERBERGING/ J.A.M. BRINKHOFF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

DE WINTERBERGING/J.A.M.BRINKHOFF gebruikt op de website alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op w computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zo zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo af te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DE WINTERBERGING/J.A.M. BRINKHOFF en heeft uw het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of naar een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering , gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens zenden naar info@dewinterberging.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.

DE WINTERBERGING/ J.A.M. BRINKHOFF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder de AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS.

DE WINTERBERGING/ J.A.M. BRINKHOFF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@dewinterberging.nl

DE WINTERBERGING/ J.A.M. BRINKHOFF heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen:

  • organisatorische maatregelen
  • beveiliging software
  • privacy beleid

Voor vragen, opmerkingen, suggesties of anderszins kunt u contact opnemen met
DE WINTERBERGING/ J.A.M. BRINKHOFF
t.a.v. J.G. BRINKHOFF- SIMONS
p.a. ZANDSTRAAT 20, 5331 PG KERKDRIEL
T. 06-20707765 of 06-51213660
M. info@dewinterberging.nl